راهنمای تسهیلگران

تسهیلگران سپکا در حقیقت حلقه ارتباطی ما با جامعه محلی تولیدکنندگان هستند. این افراد فرایندهای اجرایی تولید را مدیریت می‌کنند و وظایف متنوعی را به انجام می‌رسانند، از جمله جذب جامعه محلی و ارتباط با آنان، ایجاد انگیزش و سازماندهی تامین‌کنندگان روستایی، آموزش و توانمندسازی آنان، نظارت بر استانداردهای کیفی و کمی محصولات تولید شده و به جریان انداختن این محصولات در زنجیره ارزش سپکا. اگر علاقه و توانایی برای تسهیلگری در مناطق تحت پوشش سپکا (در حال حاضر استان‌های گلستان و سیستان و بلوچستان) را دارید از طریق لینک زیر در سامانه ما ثبت‌نام کنید تا همکار ما در توسعه کارآفرینی اجتماعی باشید.


بازگشت به بالا