راهنمای ارائه‌دهندگان طرح کارآفرینانه

خلاقیت بخش جدایی‌ناپذیر زنجیره ارزش سپکا محسوب می‌گردد. هنگامی که خلاقیت با ارزیابی درست منابع و شناخت دقیق فرصت‌ها همراه شود، می‌تواند زمینه برطرف کردن یک مشکل یا مسئله اجتماعی را از طریق خلق محصول یا خدمت جدیدی ایجاد کند که در بازار برای آن تقاضا وجود دارد. نوکارآفرینان اجتماعی کسانی هستند که با ایده‌های نوآورانه، مسائل اجتماعی و کسب‌و‌کار را به هم پیوند می‌زنند. اگر طرح‌های کارآفرینانه‌ای در حوزه مسائل اجتماعی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست دارید، آن را با ما در میان بگذارید. این طرح‌های پیشنهادی می‌توانند زمینه همکاری و مشارکت شما را در پروژه‌های سپکا ایجاد کند یا حتی پروژه‌ جدیدی تعریف کند.


بازگشت به بالا