راهنمای بازرگانان

برای اجرای هر طرح، نیاز به همکاری افراد و گروههای مختلفی میباشد که استفاده از خدمات آنها ضروری است. ارائهدهندگان خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که قادر به ارائه خدماتی مانند پیمانکاری، مشاوره، آموزش، بازرسی فنی و نظایر آن هستند. اگر شما خدماتی در زمینه اجرای طرحها باکیفیت بالا را ارائه میدهید و علاقهمند به همکاری با ما هستید، با ما تماس بگیرید تا همکاران ما شما را راهنمایی کنند. روش تماس با ما، ثبت نام در سامانه و یا تماس با تلفن دفتر مرکزی سپکا است.


بازگشت به بالا