سرمایه‌گذاری در طرح‌های کارآفرینی
سرمایه‌گذاری در طرح‌های کارآفرینی

اعتقاد ما بر آن است که برای نیل به اشتغال‌زایی پایدار باید نهادهای اقتصادی شکل بگیرند که قادر به ایجاد شغل و تجمیع ثروت برای گردش در زنجیره ارزش باشند. بی‌شک یکی از ارکان مهم در حفظ نهادهای اقتصادی، سرمایه و سرمایه‌گذاری است. اگرچه سپکا می‌کوشد کمک‌های ملی و بین‌المللی را برای اهداف خود جذب کند، تاکید اصلی ما بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی از سوی کسانی است که دغدغه توسعه جوامع روستایی را دارند. اگر تمایل به سرمایه‌گذاری در هر کدام از پروژه‌های کارآفرینی توسعه‌محور سپکا دارید اطلاعات خود را در لینک زیر وارد کنید تا به خانواده بزرگ سرمایه‌گذاران ما بپیوندید. عضویت در سپکا به عنوان سرمایه‌گذار

بازگشت به بالا