خرید تضمینی از تولیدکنندگان
خرید تضمینی از تولیدکنندگان

خرید تضمینی یا کشاورزی قراردادی (contract farming)برای بسیاری از کشاورزان جذاب است، زیرا این توافق نامه می‌تواند بازار مطمئن و دسترسی به حمایت از تولید را برای آنان ارائه دهد. کشاورزی قراردادی همچنین مورد توجه خریدارانی است که به دنبال تهیه کالاهایی برای فروش بیشتر در امتداد زنجیره ارزش یا پردازش هستند. کشاورزی قراردادی، دو نوع «تعهد» را در مقابل هم قرار می‌دهد. تعهد کشاورز (فروشنده) به تامین حجم و کیفیات مشخص شده محصول در قرارداد و تعهدات خریدار (پردازنده‌ها / تجار) به تحویل گرفتن محصولات و پرداخت ارزش آن بر اساس قرارداد. 

بعلاوه اینکه خریداران معمولا خدماتی را نیز در اختیار کشاورز قرار می‌دهند که ذیلا به این خدمات اشاره می‌گردد:

  • تامین نهاده‌ها (نظیر کود، سم، بذر و …)

  • تامین مالی (پرداخت هزینه‌ها پیش از تحویل محصول) قیمت نهاده‌ها

  • دیگر خدمات غیر مالی ( نظیر آموزش، حمل و نقل، تدارکات و …)

قرارداد با کشاورزان همچنین می تواند خطر بیماری یا آب و هوا را کاهش دهد و گواهینامه را که به طور فزاینده ای مورد تقاضای بازارهای پیشرفته است ، تسهیل کند. مزایای بالقوه‌ای نیز برای اقتصادهای ملی وجود دارد زیرا کشاورزی قراردادی منجر به مقیاس اقتصادی می‌شود.

بازگشت به بالا